3ετές μνημόσυνο Στεργίου Σάκκου

Δημοσιεύθηκε στην εκδηλώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.