Εκδήλωση ΑΠΘ 27.01.2016

Εκδήλωση προς τιμή των πανεπιστημιακών δασκάλων!
Σεβαστοί μας δάσκαλοι, στή μνήμη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, Μεγάλων Καθηγητῶν τῆς Οἰκουμένης καί θεμελιωτῶν τῆς ἑλληνορθόδοξης παιδείας, ἐκφράζουμε σέ σᾶς, τούς δασκάλους μας, τή βαθιά μας εὐγνωμοσύνη καί σᾶς προσκαλοῦμε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τήν ἐκδήλωση πού διοργανώνουμε γιά σᾶς τήν Τετάρτη 27 Ἰανουαρίου 2016, ὥρα 8 μ.μ., στήν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Α.Π.Θ

Δημοσιεύθηκε στην εκδηλώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.